top of page
IMPRINT

Modulab Housing Construction GmbH

Lindenstraße 30,

31535 Neustadt am Rübenberge

 

Reprezentowany przez:

Philipp Koether, Dirk Wilhelm Rahlfs

E-Mail: info@modulab-housing.eu

Sąd Rejestrowy:

Sąd lokalny w Hannover

HRB 154550

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Modulab Housing Construction GmbH
Philipp Koether, Dirk Wilhelm Rahlfs

Lindenstraße 30,

31535 Neustadt am Rübenberge

 

Inspektor ochrony danych:
modulab budownictwo mieszkaniowe Gmbh
Philipp Koether, Dirk Wilhelm Rahlfs

Lindenstraße 30,

31535 Neustadt am Rübenberge

 

Rozstrzyganie sporów:

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

 

 

Odpowiedzialność za zawartość:

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji ani do badania

okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

 

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

 

Odpowiedzialność za linki:

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeżeli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

 

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

bottom of page